Avfallsrett AS (orgnr. 925 471 372) er et nettverk av kompetanse innenfor avfall- og gjenvinning ledet av Einar Bratteng.

Einar Bratteng har lang erfaring fra arbeid med avfall- og gjenvinningsrettslige problemstillinger blant annet fra Miljøverndepartementet og som advokat. Han er også forfatter av boken «Avfallsrett» på Universitetsforlaget. Avfallsrett tilbyr utrednings-, konsulent- og undervisningstjenester innenfor avfall, gjenvinning og sirkulærøkonomi. Det er også en målsetting at avfallsrett.no skal være det foretrukne nettstedet for informasjon om regelverket som omhandler og berører avfall og gjenvinning.

Kontaktinformasjon:

Epost; post@avfallsrett.no

Telefon; 482 91788

 +