Dette er en side med lenker til dokumenter og sider som har betydning for forståelsen av avfallsregelverket med videre.

EUs Green Deal mm

         Green Deal tidslinje

         Green Deal dokumentet

         Handlingsplanen for sirkulærøkonomi

Rammedirektivet for avfall mm.

         Rammedirektivet for avfall

         Retningslinjer for tolkningen

Avfallseksport

         Basel-konvensjonen

         Retningslinjer under Basel-konvensjonen

         OECD-vedtaket

         Retningslinjer under OECD-vedtaket:

         EUs Transportforordning

        Retningslinjer fra EU

 Animalske Biprodukter:

         Forordning om animalske biprodukter