Avfall, miljø og gjenvinning

Kategori: Masteroppgaver

Masteroppgave om marin forsøpling

Vi har vært veldig heldig i år og har fått tilgang til flere interessante og spennende masteroppgaver innenfor avfallsrett. Den foreløpig siste oppgaven ut er en oppgave av Elin Margrethe Farnes som omhandler Ansvar for tapte fiskeredskaper til havs. Dette er et veldig aktuelt og spennende tema innenfor avfallspolitikk og sirkulærøkonomi. En spennende og morsom oppgave som anbefales lest for de som er interessert i temaet.

Masteroppgave om avfallseksport

Vi har fått anledning til å publisere en Masteroppgave fra Åsmund Klem om eksport av EE-avfall. Oppgaven gir en god gjennomgang av regelverket og forsøker å gi svar på hvordan eksport av utrangert elektronikk er mulig innenfor rammene av dagens regelverk. Oppgaven er inspirert av NRK dokumentaren «Søppelsmuglerne». God lesning til dere som er opptatt av import og eksport av avfall.

Kommunenes enerett på behandling av husholdningsavfall

Vi har vært så heldige å få lov til å publisere August Sukken Andersens masteroppgave om kommunenes enerett på behandling av husholdningsavfall og forholdet til EØS-avtalen. Oppgaven gir en god og grundig gjennomgang av de rettslige rammene for kommunal avfallsbehandling. Anskaffelsesregelverket er et komplisert og viktig område for mange kommuner og i den forbindelse anbefales oppgaven som lesning og ikke minst som en illustrasjon av det gode arbeidet som gjøres av Mastergradsstudenter innenfor miljørett på Universitetet i Bergen og Oslo.  

© 2022 Avfallsrett

Tema av Anders NorénOpp ↑